piątek, 28 maja 2010

Gdzie można instalować kominek? w kamienicy? w bloku?

Pytanie przewijające się często w polskim internecie, jednakże nie wszędzie należycie uzasadnione.
Aby wyjaśnić tę kwestię należy przywołać Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wymagań technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamknietym wkładem kominkowym moga być instalowane w budynkach:
  • jednorodzinnych,
  • mieszkalnych w zabudowie zagrodowej,
  • rekreacji indywidualnej,
  • niskich budynkach wielorodzinnych - tj. o wysokości do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie. (Należy pamiętać iż przez kondygnacje rozumie się poziom parteru jak i zamieszkane poddasze.)
  • w budynkach opieki społecznej, opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży, lokale gastronomiczne przeznaczone do produkcji żywnosci za zgoda właściwego inspektora sanitarnego.
Pomieszczenie w którym instaluje sie kominek powinno:
  • posiadać kubaturę min. 30m³,
  • wentylacja – w pomieszczeniach z paleniskiem na paliwo stałe zabrania sie stosowania wentylacji mechanicznej (warunkowo kominiarze dopuszczają paleniska z szczelnym bezpośrednim dolotem powietrza do spalania),
  • przewody kominowe: szczelne z materiałów nie palnych, osobny przewód kominowy dla każdego kominka,
  • dopływ powietrza z zewnątrz.
Tak wygląda temat jeżeli chodzi o kominki, rozporządzenie jest przepisywane od wielu lat z drobnymi zmianami ale do dnia dzisiejszego jest bardzo nieprecyzyjne. Kominiarze interpretują je jak chcą. W przypadku piecy kaflowych nie ma takich ograniczeń jak w przypadku kominków, dlatego kominiarz bazując na dokumentach kominka a w szczególności na instrukcji obsługi może stwierdzić czy urządzenie jest bardziej kominkiem czy piecem kaflowym, piecem grzewczym. Brak słowa kominek w w/w dokumentach staje się powodem aby można np. wolnostojący piec grzewczy zwany potocznie nowoczesną kozą można było zamontować w apartamentowcu na 11 piętrze czy w 4 piętrowej kamienicy.