wtorek, 28 grudnia 2010

Grum Kominki Poznań

Celem tego wpisu jest rozjaśnienie danych teleadresowych naszej firmy.
Często zmienialiśmy adresy a zadowolony klient to najlepsza rekomendacja dlatego pozwolę sobie opisać wędrówkę siedziby naszej firmy po centrum Poznania.
W jednym z pierwszych postów zamieściłem zdjęcie pierwszego naszego salonu z kominkami w Poznaniu przy ulicy Kwiatowej 9. Firmie z czasem brakował miejsca i przeniesiona została na ulicę Powstańców Wielkopolskich 14a, by po czasie przenieść się na ulicę Taczaka 23.
W 2009 roku powstał II oddział w Galerii Handlowej Green Point przy ulicy Hetmańskiej 91, z tej okazji również powstała notka na blogu.:)
Od 2.01.2011 sklep z ulicy Taczaka 23 przeniesiony na ulicę Kwiatową 10.
Dla usystematyzowania i kontaktu z nami podaję linki do stron internetowych:
Kominki Dąbrowa ul. Szkolna/ Bukowska
Kominki Poznań Kwiatowa 10

wtorek, 14 grudnia 2010

Jak palić w kominku? Kiedy i jak sterować powietrzem?

1) Dźwignię sterowania dopływem powietrza do spalania ustawić w pozycji maksymalnego otwarcia.
2) Sparawdzić czy popielnik znajdujący się pod rusztem jest pusty.
3) Drobne szczapki drewna ułożyć warstwami na środku paleniska.
4) Położyć rozpałkę dostępną na rynku (papier nie jest zalecany ponieważ spala się zbyt szybko i powoduje wzbijanie się popiołu, nie wolno stosować spirytusu, benzyny, oleju i innych cieczy łatwopalnych).
5a) W urządzeniach z drzwiczkami otwieranymi na bok - przy otwartych drzwiach ustawić klamkę w pozycji zamkniętej i domknąć drzwi.
5b) W urządzeniach z drzwiczkami unoszonymi - nie zamykać drzwi do końca, pozostawić 3-5 cm szczelinę.
5) Szczelina opisana w punktach 5a i 5b powoduje szybsze rozpalenie się ognia.
6) Jeśli rozpalone drewno dobrze się pali, podłożyć mniejsze szczapy twardego drewna lub większe szczapy miękkiego drewna na środku na stos.
7) Przymknąć drzwi gdy szczapy drewna dobrze się palą; przez 20-30 minut powietrze do spalania powinno być ustawione na maksimum aby doprowadzić kominek do temperatury pracy.
8) Gdy podłożone drewno spali się, a z pierwszego wsadu pozostał jedynie żar, można zgodnie z potrzebą dołożyć drewna (twarde drewno będzie idealne w tym momencie). Jeżeli nie dokładamy drewna zamykamy (dopiero teraz) powietrze zasilające, utrzymując w ten sposób żar.